E-ISSN 2528-8644
Amaç ve Kapsam

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg); Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Türkiye Interplast Derneği’nin uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel yayın organıdır. Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere üç ayda bir yayınlanmaktadır.

 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi; etik kurallara uyumlu hazırlanmış klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, derleme, teknik not ve editöre mektup türündeki çalışmaları yayınlar. Dergide, kranyomaksillofasiyal cerrahi, ortognatik cerrahi, mikrocerrahi, el cerrahisi, travma cerrahisi, konjenital anomalilere yönelik cerrahi (yarık dudak – damak vb), yanıklar, tumor cerrahisi, meme cerrahisi ve estetik cerrahi de dahil olmak üzere Plastik Cerrahiyle ilişkili güncel yaklaşımlar ve yeni tekniklere de yer verilir.

 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahlar ve diğer araştırmacılara yönelik mültidisipliner, hakemli bir dergidir.

 

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, DOAJ ve Scopus tarafından indekslenmektedir.

 

Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  www.turkjplastsurg.org sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

 

Derginin tüm masrafları Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Türkiye Interplast Derneği tarafından karşılanmaktadır.

 

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin, Baş Editör’ün, Editörlerin, Yayın Kurulunun ve Yayıncı’nın  değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın  Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

 

Yayınlanan tüm içeriğe www.turkjplastsurg.org adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.

 

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Budapest Open Access Initiative’in (BOAI) yönergeleri ile uyumlu olarak yayına hazırlanır ve tüm yazıların Telif Hakkı Lisans Sözleşmesi ile beraber gönderilmesini talep eder (formu indirmek için: www.turkjplastsurg.org). Dergi içeriği Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) kapsamında lisanslanır, yayın sürecinin tamamlanmasının hemen ardından tüm kullanıcıların çevrimiçi erişimine açık hale getirilir ve ilgili yazıya tam bir şekilde atıf yapılması şartıyla içeriğin tüm mecralarda ticari olmayan amaçlarla kullanımına izin verilir.

 

 

 

Baş Editör: Cenk Demirdöver

Adres: Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Billur Sk, 35/3, Kavaklıdere, 06700, Ankara, Turkey

Telefon: +90 232 412 35 01

Fax: +90 232 412 35 19

E-mail: info@turkjplastsurg.org

 

 

 

 

 

  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017