E-ISSN 2528-8644
Popüler Makaleler
Cranial Vault Reconstruction For Fronto-Orbital Fibrous Dysplasia Using Split-Cal Varial Bone
(Turk J Plast Surg 1993; 1: -)
1252 kez görüntülendi
Kemik Defektlerinin Onarımında Otojen Kemik Grefti, Demineralize Kemik Matriksi (DKM), β Trikalsiyum Fosfat (β TKF) ve DKM + β TKF Kombinasyonu Kullanımının Kıyaslanması
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 197-206)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.2078
1195 kez görüntülendi
Möbius Sendromlu Anne ve Çocuğu
(Turk J Plast Surg ; 22: -)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1993
1070 kez görüntülendi
Ekstremitelerde Doku Genişletici Uygulamaları
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 29-35)
1013 kez görüntülendi
Eldeki Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Kasık Flebi Deneyimlerimiz
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 22-26)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1913
967 kez görüntülendi
Epidermoid Kisti Olan Hastalarda Artmış Plazma Lipid Düzeyleri
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 19-21)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1908
891 kez görüntülendi
Aksesuar Tragus Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 118-121)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1972
889 kez görüntülendi
Baş ve Boyun Bölgesi Deformitelerinde Doku Genişletici Uygulaması: 7 Yıllık Deneyim
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 13-17)
872 kez görüntülendi
Palmar Bölgede Tendon Kılıfının Pleomorfik Fibroması
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 32-34)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1803
868 kez görüntülendi
Kepçe Kulak Onarımında Kombine Tekniklerin Etkinliği
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 113-117)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1969
863 kez görüntülendi
Sivas İl Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Yanık Hastalarının Altı Ay Süresi Boyunca Değerlendirilmesi ve Daha Önce Yapılmış Toplum Temelli Bir Çalışma ile Karşılaştırılması
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 27-31)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1914
858 kez görüntülendi
Binder Sendromlu Bir Olguda Kolumellar Yüksekliğin Kostal Kıkırdak Grefti Modifikasyonuyla Ayarlanması
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 46-48)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1926
850 kez görüntülendi
İki Farklı Türdeki Meme Protezinin Uzun Süreli Olarak Aynı Hastada Uygulanmasina Ait Nadir Bir Olgu
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 148-150)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1955
841 kez görüntülendi
Sinsi Bir Problem: Submüköz Damak Yarığı ve İlişkili Konuşma Bozukluğunun Tedavisi
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 108-112)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.2089
838 kez görüntülendi
Redüksiyon Mammoplasti Semptomatik Makromastili Kadınların Kilo Vermesinde ve Yaşam Kalitelerinin İyileştirilmesinde Motive Edici Rol Oynar mı?
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 122-126)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1975
834 kez görüntülendi
Unutulan Bir Hastalık “Lepra” ve Ekstremite Lezyonları
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 43-45)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1917
832 kez görüntülendi
Drenler ve Drenaj Kabiliyetleri: Dren Etkinliklerinin Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 1-7)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1824
826 kez görüntülendi
İyatrojenik Yanıklar
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 35-38)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1822
823 kez görüntülendi
Kongre Bildirilerinin Kaderi Nedir? TPRECD 31. Ulusal Kurultayında Sunulan Sözel ve Poster Bildirilerin Uluslararası Yayına Dönüştürülme Oranları
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 8-18)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1904
808 kez görüntülendi
Bipediküllü Fibular Flep ile Tibia Rekonstrüksiyonu
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 39-42)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1910
803 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017