E-ISSN 2528-8644
Olgu Sunumu
Hipermastinin Eşlik Ettiği Bilateral Elastofibroma Dorsi Olgusu: Olası Bir İlişkinin Sorgulanması
1 İstanbul Medipol Üniversitesi, Histoloji & Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Medipol Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Medipol Üniversitesi, Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 154-158
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2131
116 kez okundu, 51 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Elastofibroma dorsi, meme büyüklüğü, hipermasti
Özet

Elastofibroma dorsi (EFD) patogenezi tam olarak bilinmeyen, nadir, benign, solid yumuşak doku tümörüdür. En sık skapulanın alt uç hizasına yerleşir ve progresif sırt ağrısına neden olur. Patogenezinde skapulanın göğüs kafesine sürtünmesi gibi mekanik iritasyona bağlı elastik dokuların hiperplazisi olduğu iddia edilmektedir. EFD ilk tarif edildiği yıllarda çok fazla kol kuvveti kullanımı gerektiren meslekleri icra edenlerin meslek hastalığı olarak görülmüştür. Fakat daha sonraki yıllarda EFD’nin diğer mesleklerde çalışanlarda ve özellikle 50 yaş üzeri ev hanımlarında da sık görüldüğü bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, meme büyüklüğü şikâyeti ile başvuran 52 yaşındaki bir hastada iki taraflı EFD tespit edilmesinden yola çıkarak meme büyüklüğü ve EFD arasındaki olası bir ilişki sorgulanmaktadır.

 

 

Cite this article as: Keskin İ, Kolbaşı B, Akhan A, Çelik H, Hancı M, Keskin M.Possible Relationship Between Bilateral Elastofibroma Dorsi and Hypermastia. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 154-158.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017