E-ISSN 2528-8644
Olgu Sunumu
Aşı Sonrası Kolda Pilomatrikoma: Olgu Sunumu
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 150-153
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2095
161 kez okundu, 48 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Pilomatrikoma, aşı, Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması, Malherbe tümörü
Özet

Pilomatrikoma (pilomatriksoma, PM) Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması olarak da bilinen, kıl kökü folikül hücrelerinden kaynaklanan, benign bir cilt tümörüdür. Kesin tanı histopatolojik olarak konulur. Tedavide lezyonun cerrahi olarak çıkarılması önerilmektedir. Ayırıcı tanıda akılda tutulmadığı zaman sıklıkla yanlış klinik tanı alır. Literatürde aşı sonrası ortaya çıkan çok az sayıda pilomatrikoma olgusu bulunmaktadır. 21 aylık erkek hasta, sol kol lateralinde aşı sonrası ortaya çıkan kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Kitle bütünüyle eksize edildi. Histopatolojik olarak incelendiğinde kitle, pilomatrikoma tanısı aldı. Hikâyesinde aşılama dışında bir özellik bulunmayan hastada ortaya çıkan bu kitlenin aşı sonrası ortaya çıkan bir komplikasyon olabileceği sonucuna varıldı. Pilomatrikomanın patogenezi tartışmalıdır, ancak inflamasyon artışı ve travma, tümörün neoplastik sürecini tetikler. Aşı sonrası kıl foliküllerinde oluşan mikrotravma veya inflamasyon artışının pilomatrikoma oluşumunu tetikleyebileceği  düşünülmektedir. Sunulan olgu ile bu nadir lezyona, aşı ve pilomatrikoma arasında olası bir etyopatojenik ilişkiye dikkat çekmek amaçlanmıştır.

 

 

Cite this article as: Tuzlalı Z, Kaya B, Gültan SM. Pilomatricoma in the Upper Extremity After Vaccination: A Case Report. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 150-153.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017