E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
Pediyatrik Olgularda Yanığa Bağlı Baş Boyun Bölgesi Deformitelerinin Kolajen-Elastin Matriks Kullanılarak Tek Aşamalı Cerrahi Tedavisi
1 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ondokuz Mayıs University School of Medicine, Samsun, Turkey  
2 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Selçuk University School of Medicine Konya, Turkey  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 126-131
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2161
105 kez okundu, 87 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yanık, kollajen elastin matriks, pediyatrik yanık, deri grefti
Özet

Amaç: Pediyatrik olgularda yanığa bağlı ciddi baş boyun deformitelerinin düzeltilmesi, sınırlı tam kalınlıkta deri grefti verici sahası, sınırlı flep seçeneği ve ekspander yerleştirilmesindeki kısıtlılıklar gibi teknik zorluklar nedeniyle zorlayıcı olabilmektedir. Bu çalışmada pediyatrik olgularda yanığa bağlı oluşan baş boyun deformitelerinin kollajen elastin matriks (Matriderm®) kullanılarak tek aşamalı cerrahi tedavisine yönelik tecrübemiz aktarılmaktadır.

 

Gereç ve Yöntemler: Toplam olgu sayısı sekiz (dört kız, dört erkek) idi. Hastaların yaşları iki ile 11 arasında değişmekteydi. Tüm olgular sadece tek bir bölge için opere edildiler. Kontraktürlerin serbestlenmesi ve/veya geniş aşırı/uygunsuz skarların eksize edilmesini takiben oluşan doku eksiklikleri kollajen elastin matriks (Matriderm®) ile kombine şekilde uygulanan kısmi kalınlıkta deri grefti (KKDG) ile onarıldı. Sonuçların estetik ve fonksiyonel değerlendirmesi muayene ve fotoğraflama ile yapıldı. Elde edilen fonksiyonel ve estetik sonuçlar fotoğraf ve muayene yöntemiyle değerlendirildi.

 

Bulgular: Deformiteler kontraktürler ve/veya aşırı dermal skarlaşma şeklindeydi. Üç hastada deformite yüzde, beş hastada deformite boyundaydı. Matriderm® üzerine uygulanan kısmi kalınlıkta deri greftleri uygun esneklik ve doku uyumuna ulaştı. Tüm kontraktürler problemsiz şekilde iyileşti. İki hasta minör greft kaybı (sırasıyla %5 ve %12) nedeniyle tekrar opere edildi.

 

 

Sonuç: Bu çalışmada elde ettiğimiz veriler doğrultusunda kollajen elastin matriks (Matriderm®) ile kombine şekilde uygulanan kısmi kalınlıkta deri greftinin, sınırlı cerrahi seçeneğin olduğu "yanık sonrası pediyatrik baş-boyun deformitelerinin rekonstrüksiyonunda" uygun bir seçenek olabileceğini ileri sürüyoruz.

 

Cite this article as: Yağmur Ç, Evin N, Engin MS, Şimşek T, Küçüker İ, Demir A. Post-Burn Skin Deformities of the Face and Neck Region in Pediatric Patients: Single-Stage Treatment Using Collagen Elastin Matrix. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 126-131.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017