E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
Geniş Meningomyelosel Defektlerinin Perforatörlü Bilateral Fasyokutan Rotasyon ve İlerletme Flepleri ile Onarımının Klinik Sonuçları
1 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Celal Bayar University School of Medicine, Manisa, Turkey  
2 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey  
3 Clinic of Neurosurgery, Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital, Gaziantep, Turkey  
4 Clinic of Neurosurgery, Private Sani Konukoğlu Hospital, Gaziantep, Turkey  
5 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Necmettin Erbakan University School of Medicine, Konya, Turkey  
6 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Necmettin Erbakan University, School of Medicine, Konya, Turkey  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 113-119
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2144
133 kez okundu, 72 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Meningomyelosel, myelomeningosel, fasyokutan flep, perforatör flep
Özet

Amaç: Nöral tüp defektleri Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 1000 canlı doğumda bir ortaya çıkmaktadır. Myelomeningosel, Spina Bifida Aperta deformitesinin en yaygın ve en ağır formudur. Bu çalışmada, myelomeningosel hastalarında bilateral fasyokutanöz rotasyon ve ilerletme flebi tekniğinin cerrahi modifikasyonunu sunuyoruz.

 

Gereç ve Yöntemler: Ağustos 2011 ile Haziran 2013 arasında opere edilen 24 myelomeningosel hastası (12 erkek, 12 kız) retrospektif olarak analiz edildi. Hidrosefali varlığı, nörolojik durum ve myelomeningoselin düzeyi ve boyutu kaydedildi. Defekt boyutunun 3 cm’den daha geniş olduğu ya da kifoz deformitesinin eşlik ettiği durumlarda, perforatör bazlı bilateral fasyokutan rotasyon flebi kullandık.

 

Bulgular: Takip süresi sekiz gün ile iki yıl arasında gerçekleşti. Bir hasta postoperatif sekizinci günde aspirasyon pnömonisine sekonder sepsis nedeniyle kaybedildi. Bir hastada onarım bölgesi altında beyin omurilik sıvısı birikimi saptandı. Bir hastada ise postoperatif dokuzuncu günde onarım hattından beyin omurilik sıvısı sızıntısı gözlendi. Üç hastada onarım hattı distalinde minimal dehissans gözlendi.

 

 

Sonuç: Bu çalışmada 24 hastada defekt rekonstrüksiyonu, her bir tarafta en az bir perforatörün korunduğu perforatör bazlı teknik ile gerçekleştirildi. Paraspinal fasyokutan rotasyon ve ilerletme flepleri, geniş myelomeningosel defektlerin onarımında greft kullanımına gerek bırakmayan en uygun rekonstrüksiyon seçeneğidir ve perforatör korunması ile flep güvenliği artar.

 

 

 

 

Cite this article as: Evrenos MK, Kamburoğlu HO, Seçer M, Çınar K, Dadacı M, İnce B. Clinical Outcomes of Large Meningomyelocele Defect Repair by Bilateral Fasciocutaneous Rotation and Advancement Flaps with Perforators. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 113-119.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017