E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
Polidaktilide Klinik Değerlendirme ve Tedavi
1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 73-77
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2164
506 kez okundu, 287 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Polidaktili, el, ayak, anomali
Özet

Amaç: Polidaktili sık görülen doğumsal el ve ayak anomalilerinden biri olup, ilk defa 1670 yılında elde rapor edilmiştir. Fazla olan parmak genellikle sadece yumuşak doku içerikli olmakla beraber nadir olarak kemik yapı da içermektedir. Polidaktili sindaktiliye oranla üç kat daha fazla görülmektedir. Bu çalışmada polidaktiliye yaklaşım ve tedavi sonuçlarımız değerlendirilmiştir.

 

Gereç ve Yöntemler: Son 5 yılda 27 hastada elde, 20 hastada ayakta ve 3 hastada hem elde hem ayakta (24 erkek, 26 kadın) toplam 50 hasta polidaktili tanısıyla değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı altı (1-14) idi. Tüm hastalar genel anestezi altında opere edildi. Lezyonlara uygulanan lokal anestezi sonrası total derin eksizyon uygulandı. Dikişler 10-12. günlerde alındı. Opere edilen hastalarda uzun dönemde fonksiyonel sorun görülmedi.

 

Sonuç: Polidaktili tedavisinde temel hedef fazla olan dokuların çıkarılması ve etkilenen dokuların anatomik olarak uygun şekilde onarılmasıdır. Polidaktili sonrası hastaların yaklaşık %25'inde farklı nedenlerle yeniden operasyon yapılmaktadır. Bu çalışmada el ve/veya ayakta polidaktili nedeniyle opere edilen hastalar sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Sonuç olarak eksizyon ve uygun kapama basit olgular için yeterli iken, kompleks olgularda tendon, kemik ve ligamentlerin uygun şekilde repozisyonu temel amaç olmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017