E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
Sakral Bası Yaralarında Flep Seçiminin Erken Komplikasyonlarla İlişkisi
1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye  
2 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 54-59
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2088
512 kez okundu, 157 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Bası yarası, sakral, komplikasyon
Özet

Amaç: Bası yaraları tüm yataklı servislerde, yoğun bakımlarda ve yatağa bağımlı olan hastalarda ortaya çıkan, hasta, hasta yakınları ve hekim için bakım, tedavi ve takibi problem oluşturan yaralardandır. Cerrahi tedavi bası yaralarının tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Uzun dönem cerrahi dışı tedaviye kıyasla düşük komplikasyon oranlarına sahip cerrahi tedaviler maliyet etkinliği, hastanın sosyal hayatına erken dönmesi, ek operasyon ihtiyacını ve morbiditeyi azaltması açısından avantajlıdır. Bu çalışmada sakral bölgedeki bası yaraları için uygulanan flepler, komplikasyon oranları açısından geriye dönük olarak karşılaştırılmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde son beş yılda tedavileri yapılan evre 3 ve evre 4 sakral bası yarası hastaları çalışmaya dâhil edildi. Hasta kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik verileri ve uygulanan cerrahi tedaviler kayıt altına alındı. Operasyon yöntemi ve oluşan erken komplikasyonlar değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen olguların 40 tanesi erkek iken 10 tanesi kadındı. En sık görülen etiyolojik neden trafik kazası sonrası parapleji idi.

 

Sonuç: Komplikasyon oranları açısından yapılan flepler arasında anlamlı bir fark görülmedi. Sonuç olarak sakral bölgedeki bası yaralarının cerrahi tedavisinde hastanın bireysel durumu, ailenin kooperasyonu ve daha önce uygulanan tedaviler göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017