E-ISSN 2528-8644
Olgu Sunumu
Möbius Sendromlu Anne ve Çocuğu
1 Ağrı Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ağrı, Türkiye  
2 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye  
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
Turk J Plast Surg ; 22: -
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1993
1070 kez okundu, 716 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Ailesel möbius, fasiyal paralizi, ekzotropya
Özet

Bu makalede kliniğimizde fasiyal paralizi nedeniyle opere olan 25 yaşında erkek hastanın ve fasiyal paralizisine ek olarak altıncı kraniyal sinir paralizisi olan annenin hikayesini paylaştık. Erkek hasta polikliniğimize sol gözünü kapatamama ve sol ağız köşesinde sarkma şikayeti ile başvurdu. Operasyon amacıyla kliniğimize yatırılan hastanın refakatçısı olarak kalan annesinde de, sol periferik fasiyal paralizi ve ipsilateral 6. kraniyal sinir paralizisi olduğu gözlendi. Her iki hastanında Möbius sendromunda görülebilecek bulgulara yönelik muayene ve taramaları yapıldıktan sonra, erkek hastaya lagoftalmus için temporal kas transpozisyonu, ağız köşesindeki sarkma için tendon grefti ile askı ve sural sinir ile cross facial nerve graft (CFNG) operasyonları uygulandı.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017