E-ISSN 2528-8644
Olgu Sunumu
Elde Romatoid Nodül, El Tümörlerinin Önemli ve Nadir Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Okmeydanı Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Private Practice, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pathology, Bakırköy Sadi Konuk Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 142-146
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.1991
111 kez okundu, 48 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: El tümörü, romatoid nodül, cerrahi eksizyon
Özet

Eldeki şişlikler klinikte sık karşılaşılan ve çok çeşitli tanılar konulan lezyonlardır. Bu lezyonların çoğu iyi huylu olmakla birlikte, uygun bir tedavi için doğru tanı konulması gerekmektedir. Biz bu makalede elin palmar yüzünde şişlik şikâyeti ile başvuran ancak romatolojik hastalık belirtisi göstermemesi nedeniyle ilk olarak tendon kılıfı tümörü tanısı düşünülen sıra dışı bir romatoid nodül olgusu sunmaktayız. Bu hastada nodül cerrahi olarak eksize edilerek sorunsuz bir iyileşme sağlandı ve bir yıllık takip sonrası hastada nüks veya romatoid artrit hastalık belirtileri gözlenmedi. Bu olgu göz önüne alındığında elde kitle ile başvuran hastalarda ayırıcı tanıda romatoid nodülün de akla gelmesi gerektiği kanaatindeyiz.  Romatoid artritli hastalarda cilt belirtilerinin anlaşılması, erken tanı ve tedaviyi olanaklı kılarak etkilenen kişilerde morbidite ve mortaliteyi düşürebilir.

 

Cite this article as: Mutlu ÖÖ, Barutça SA, Akan M, Sakız D. A Rheumatoid Nodule of the Hand, an Important and Rare Differential Diagnosis of Swellings of the Hand: Case Report and Literature Review. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 142-146.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017