E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
El Yanıklarına Yaklaşım
1 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, University of Health Sciences Şişli Hamidiye Etfal Application and Research Center, İstanbul, Turkey  
2 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 132-136
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2223
94 kez okundu, 55 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: El yanıkları, eskarotomi, fasyotomi
Özet

Amaç: El yanık travmasında; vücudun en sık etkilenen bölümüdür. Bütün yanıkların %80’den fazlası eli etkiler. Erken tedavi el fonksiyonlarını korumak ve komplikasyonları azaltmak açısından çok büyük önem arz eder. Bu çalışmadaki amaç; yanık epidemiyolojisi, yanık etyolojisi ve hastanede yatış süresi arasındaki ilişki, klinik özellikler ve el yanıklarında tedavi yaklaşımını belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışma yanık ünitesinde Nisan 2009 ve Nisan 2014 arası yatırılarak tedavi edilmiş olan el yanıklarını kapsamaktadır. El yanıklarındaki etiyoloji, hastanede yatış süresi, yapılan tedavilere göre değerlendirilmiş olup; tedavi seçenekleri konservatif ve acil cerrahi tedavi olarak  farklı şekilde değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışma periyodunda 788 hasta yanık ünitesinde yatırılarak tedavi edildi. Bu hastaların 240'u kadın (%30,5), 548'i erkek (%69,5) idi. Bu çalışmada en sık rastlanan yanık şekli sıcak madde ile temas yaralanması (695 olgu -%88,2) ve ikinci sıklıktaki yanık yaralanma elektrik yaralanması (67 olgu-%8,5) ve diğerlerinde kimyasal, sürtünme ve bilinmeyen yanık hasarı (26 olgu-%3,3). Hastaların çoğunluğu (%85'in üzerinde) ikinci derecede yanık ve kalan hastalar üçüncü derece yanık hasarına sahipti.

 

 

Sonuç: Genel vücut yanıklarında eller yaygın olarak etkilenir ve eğer temel tedaviler göz ardı edilirse birçok fonksiyonel problem ortaya çıkabilir. El yanıklarının ve genel vücut yanıklarının en iyi tedavisi önlemdir. Uygun iç mekan düzenlemeleri, evde yapılabilecek basit ancak etkili önlemler, yanık travması maruziyetini önemli ölçüde azaltır. El yanıkları sonrası erken dönem rehabilitasyon olası fonksiyonel problemleri azaltmanın en önemli kısımlarından biridir.

 

Cite this article as: Irmak F, Şirvan SS, Kurt Yazar S, Sevim KS, Hacıkerim Karşıdağ S. Management of Hand Burns. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 132-136.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017