E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
Köstebek Tabancasının Neden Olduğu Ciddi El Yaralanmaları
1 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 120-125
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2159
108 kez okundu, 55 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Köstebek tabancası, el yaralanması, flep, rekonstrüksiyon, tendon, sinir
Özet

Amaç: Köstebek tabancasıyla yaralanan tüm hastaların diğer ateşli silah yaralanmalarından farkı, yaralanmanın çok yakın mesafeden gerçekleşmesi, düşük enerjili olması, çok sayıda rezidüel yabancı cisim içermesi ve kontamine alanla temas etmesinden dolayı kirli bir yaralanma olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, köstebek tabancasıyla gelişen el yaralanmalarında klinik deneyimlerimizin paylaşılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 11 hasta dâhil edildi. Hastalar hakkında elde edilen veriler, yaş, cinsiyet, baskın veya baskın olmayan eli içermesi, tüm hayati yapılarda oluşan yaralanmalar, rekonstrüktif prosedürler değerlendirildi, sınıflandırıldı ve kaydedildi.

 

Bulgular: On hastada karpal tünelin distalinden distal palmar krize kadar olan alanda median sinirin common dijital sinir dallarının birinde/birkaçında defekt olduğu izlendi. Hastaların hepsinde birinci parmak haricinde diğer parmaklarda fleksor ve ekstansor tendon yaralanmaları mevcuttu. Hastaların mevcut yumuşak doku ve cilt defektlerinin rekonstrüksiyonu için beş hastada random bazlı subpektoral-paraumblikal bölgeden planlanan interpolasyon flebi, dört hastada SCIA bazlı groin flebi, bir hastada ters-radial ön kol flebi flebi, bir hastada ön koldan planlanan adipofasial flep uygulandı.

 

Sonuçlar: Köstebek tabancasıyla yaralanmalar ileri derecede el hasarı ile beraber seyretmektedir. Yaralanma sonucu hasar, elin tüm yapılarını içine alır ve onarım tüm anatomik yapıları ilgilendirir. Erken ve etkili bir cerrahi ve takiben uzun soluklu ve etkili fizik tedavi protokollerinin elin fonksiyonel geri dönüşümü için mutlak olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Cite this article as: Düzgün S, Duran A. Severe Hand Injuries Caused by a Mole Gun. Turk J Plast Surg 2017; 25(3): 120-125.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017