E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
Dudak Onarımı ile Eş Zamanlı Gerçekleştirilen Dudak Yarığı Burnu Düzeltilmesinde İnterdomal Dikiş ile Kresentik Cilt Eksizyonunun Erken ve Geç Dönem Katkılarının Değerlendirilmesi
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 67-72
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2162
488 kez okundu, 150 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Yarık dudak, yarık dudak burnu, interdomal dikiş, kresentik cilt eksizyonu, primer rinoplasti
Özet

Amaç: Dudak onarımı ile eş seanslı olarak yarık dudak burnu (YDB) deformitesinin giderilmesi amacıyla interdomal dikiş yerleştirilen hastalar ile yarık tarafına kresentik cilt eksizyonu gerçekleştirilen hastaların takiplerinde elde edilen postoperatif düzeltme oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Modifiye Millard rotasyon ilerletme tekniği ile dudak onarımı gerçekleştirilen ve eş zamanlı olarak ya burun şekillendirici interdomal dikiş, ya da kresentik cilt eksizyonu gerçekleştirilen 83 tek taraflı yarık dudak hastası çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastaların değerlendirilmesi standart olarak çekilen preoperatif, postoperatif erken ve geç dönemde rutin olarak çekilen kaudal nazal fotoğraflar ile gerçekleştirilmiştir. Burun tabanı ile nostrilin en projekte noktaları arasındaki yükseklikler ölçülmüş ve yarık olan tarafta elde edilen yükseklik, yarık olmayan taraftaki yüksekliğe oranlanmıştır.

 

Bulgular: Erken postoperatif dönemde en yüksek oran, kresentik cilt eksizyonu gerçekleştirilen grupta elde edilmiştir (1,07±0,29). İnterdomal dikiş yerleştirilen grupta elde edilen oran 0,87±0,22 olarak hesaplanmıştır. Erken postoperatif dönemde en düşük oran standart dudak onarım yaklaşımı dışında herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyen grupta hesaplanmıştır (0,71±0,16). En yüksek oranda rekürrens kresentik cilt eksizyonu gerçekleştirilen hastalarda gözlenmiştir (0,39±0,16). Rekürrens karşılaştırıldığında cilt eksizyonu ile gözlenen rekürrens oranı anlamlı olarak interdomal dikiş ile elde edilen rekürrens oranına göre fazla bulunmuştur (p=0,005).

 

Sonuç: Yarık dudak onarımına eş zamanlı primer rinoplasti yaklaşımı uzun vadede YDB deformitesinin düzeltilmesi amacıyla gerekli gözükmektedir. Kresentik cilt eksizyonu veya interdomal dikiş bu amaçla erken dönemde sağlam tarafla simetriyi ve etkili sonuçlar elde edilmesini sağlasa da, geç dönemde rekürrens ihtimâli akılda tutulmalıdır. Bu iki teknikten biri tercih edilecek olursa sağlam taraf nostril yüksekliği de dikkate alınarak fazla düzeltme gerçekleştirmek (overcorrection) göz önünde bulundurulabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017