E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
Nazal Hava Yolu Obstrüksiyonlu Hastalarda Yapılan Endoskopik Septoplasti, Korrektif Rinoplasti ve İnternal Nazal Valv Onarımının Solunum Fonksiyonlarına olan Etkinliğinin Nazal Endoskopi, Akustik Rinometri ve Rinomanometri Yardımıyla Araştırılması
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 78-83
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2196
474 kez okundu, 183 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Nazal obstrüksiyon, akustik rinometri, rinomanometri
Özet

Amaç: Ülkemizde de birçok merkez tarafından rinoplasti operasyonları en çok solunum sıkıntısı ve eşlik eden estetik şikâyetlerle yapılmaktadır.  Yapılan operasyonlar sonucunda hastanın fonksiyonel olarak ne kadar fayda görüp görmediği maalesef hâlâ birçok örnekte subjektif olarak değerlendirilmektedir ve operasyon sayısı ile kıyaslandığında literatürde bu yönde yapılan kantitatif yayın sayısı oldukça az olmakla beraber durum ülkemiz için de geçerlidir. Bu çalışmanın amacı nazal solunum sıkıntısı şikâyetleri ile kliniğimize başvuran hastaların, fonksiyonel olarak ne kadar fayda gördüğünü sayısal veriler ile araştırmak ve değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla kliniğimize nazal solunum sıkıntısı ile başvuran 30 hasta, beyanları esas alınarak çalışmaya dâhil edilmiştir, sadece estetik kaygılar nedeniyle başvuran ve herhangi bir solunum sıkıntısı şikâyeti belirtmeyen hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastalar operasyon öncesi radyografik ve endoskopik olarak değerlendirilmiş, akustik rinometri ve rinomanometri cihazları ile preoperatif rezistans ve nazal hava yolu kesit alanlarına bakılmış, daha sonra hastalar açık rinoplasti tekniği ile opere edilerek postoperatif üçüncü ay ve birinci yıl kontrollere çağrılmış ve ölçümler tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır.

 

Bulgular: Rinomanometri ile yapılan ölçümler neticesinde 20 hastanın birinci yıl sonrasındaki rezistans değerlerinde azalma görülmüş ve akustik rinometri ile alınan kesitsel alan toplamlarında toplam 24 hastada artma saptanmıştır. Her iki yöntemle de ölçülen değerler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

 

 

Sonuç: Sonuçlarımızda, opere edilen hastaların, operasyon öncesi ve operasyon sonrası birinci yıldaki akustik rinometri ve rinomanometri ile yapılan ölçüm sonuçları arasındaki fark anlamlı olarak saptanmıştır. Çalışmamız ile estetik amaçlı yapılan rinoplasti ile fonksiyonel amaçlı yapılan cerrahilerin birleştirilerek fonksiyonel estetik septorinoplasti operasyonlarının yapılmasını savunmaktayız.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017