E-ISSN 2528-8644
Özgün Araştırma
Diyabetik Ön Ayak Yaralarında İnternal Parmak Ampütasyonu
1 Private Practice, İstanbul, Turkey  
2 Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 60-66
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2151
469 kez okundu, 188 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ön ayak yaraları, internal ayak parmak ampütasyonu, ayak parmak ampütasyonu
Özet

Amaç: Diyabetik ayakların yaklaşık %80 ön ayaktan başlar. Çoğu yaralar kemik ve eklem ile işkilidir. Parmak ve ray ampütasyonları diyabetik ayağın ön kısmında sıklıkla uygulanan cerrahi işlemlerdir. Çoğu diyabetik hasta, yaraların çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bilmesine rağmen ameliyat olmayı kabul etmez. Hastaların bu durumunu göz önünde bulundurarak, ayak parmağının görüntüsünde değişikliğe neden olmayan ve hastalar tarafından parmak ampütasyonu gibi algılanmayan yeni alternatif bir cerrahi tekniği tanımladık.

 

Gereç ve Yöntemler: 01-04-2004 ile 08-11-2012 tarihleri arasında 66 diyabetik hastanın 76 parmak yarası bu yeni cerrahi teknik ile tedavi edildi. Toplam 66 hastanın, 50‘si erkek, 16’sı kadın idi. Ortalama yaşı 60,4 ve ortalama diyabet süresi 16,6 yıl idi. Ortalama takip süresi ise 26,4 ay (12 ay ile 71,4 ay arası) idi.

 

Bulgular: 47 hastada yaralar cerrahi sonrası primer iyileşti (81%). Minör yara iyileşme problemi 11 hastada görüldü (19%). Cerrahi sonrası enfeksiyon dört hastada görüldü (6,9%). Hastaların üçünde aynı ayakta ama farklı alanda (5,1%), altısında ise diğer ayakta ülser oluştu (10,3%). Uzun dönem takip yapabildiğimiz 58 hastanın 66 ayak parmağının neredeyse sağlam bir parmak ile aynı uzunluk ve genişlikte ve herhangi bir deformite olmaksızın iyileştiğini klinik gözlem olarak gördük.

 

Sonuç: Cildin ve diğer sağlıklı dokuların korunarak enfekte kemik ve diğer dokuların tamamen çıkarıldığı bu yeni cerrahi yöntem ile hastaların kabul edilebilir yeni bir ayak parmağına kavuşabileceğini düşünüyoruz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017