E-ISSN 2528-8644
Olgu Sunumu
Kulakta Skuamöz Hücreli Karsinomu Taklit Eden Kitle: Winer Nodüler Kalsinozis
1 Department of Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery, Konya Numune State Hospital, Konya, Turkey  
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
3 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 94-96
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.2061
478 kez okundu, 197 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Kalsinozis kutis, Winer nodüler kalsinozis, idiopatik, skuamöz hücreli karsinom
Özet

Winer nodüler kalsinozis, doğumda ya da erken çocukluk çağı döneminde görülen asemptomatik, sert, sarı ya da beyaz renkte nodüler tarzda görülen, idiopatik kalsinozis kutisin bir alt formudur. Winer nodüler kalsinozis üzerinde ülserasyon gelişimi oldukça nadirdir. Ulaşılabilen Türkçe ya da İngilizce literatürde bugüne kadar Winer nodüler kalsinozis ile karişabilecek malign cilt lezyonundan bahseden benzer yazı ya da vakaya rastlanılmamıştır. Bu yazıda, sol kulak heliksinde beyaz renkte, üzeri ülsere, 3x2 mm boyutlarında nodüler lezyon şikayetiyle ailesi tarafından kliniğimize getirilen üç yaşında çocuk olgu sunuldu. Lezyonun ülsere olması, makroskobik görüntüsü ve güneş maruziyetinin en sık olduğu kulak heliksinde yerleşimi nedeniyle ön tanı olarak skuamöz hücreli karsinom düşünüldü.   

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017