E-ISSN 2528-8644
Olgu Sunumu
Ortognatik Cerrahi Yapılan Hastalarda Fonksiyonel Hava Yolu Girişimlerinin Önemi
1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 97-102
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2068
498 kez okundu, 174 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Çift çene cerrahisi, fonksiyonel hava yolu cerrahisi, Le Fort I, ortognatik cerrahi, parsiyel konka eksizyonu, septoplasti
Özet

Maloklüzyona neden olan çene deformitelerinin düzeltilmesinde genellikle Le Fort I osteotomisi ile mandibular ramus prosedürleri (sagital split) birlikte kullanılmaktadır. Maksillayı içeren dentofasial deformitesi olan bireyler septum deviasyonu ve inferior konka hipertofisine bağlı semptomatik nazal nefes alma zorluğu açısından yüksek risk taşımaktadır. Bunlar dikkate alınmazsa ortognatik cerrahi sonrasında bu hastalarda ciddi hava yolu problemleri gelişebilmektedir. Bu hastalarda operasyon öncesi dönemde hava yoluna yönelik detaylı inceleme yapılmalıdır. Bu konuda hastalar bilgilendirilmeli; endikasyon varlığında mümkünse operasyon sırasında ya da sonrasında uygun hava yolu müdahalelerinin yapılması gereklidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017