E-ISSN 2528-8644
Olgu Sunumu
Malign Melanomanın Eş Zamanlı Olarak İnguinal ve Popliteal Lenf Nodu Metastazı: Nadir Görülen Olgu Sunumu
1 Department of Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery, Konya Numune State Hospital, Konya, Turkey  
2 Department of Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery, Necmettin Erbakan University, Meram School of Medicine, Konya, Turkey  
3 Department of Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery, Konya Meram Research and Training Hospital, Konya, Turkey  
Turk J Plast Surg 2017; 25: 103-106
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2072
477 kez okundu, 185 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Malign melanoma, lenfatik metastaz, pozitron emisyon tomografi
Özet

Bacak distalinde ve ayakta görülen metastatik malign melanomlar genellikle inguinal lenf noduna metastaz yaparlar. Popliteal fossa ise nadir görülen ilk nodal metastaz alanıdır. Alt ekstremite melanomlarının popliteal metastaz oranları %3 ila %7 arasındadır. Eş zamanlı olarak inguinal ve popliteal lenf nodu metastazları ise oldukça nadir görülmektedir. Biz bu makalede, palpe edilebilen popliteal lenf nodu metastazı olan fakat hem klinik muayenede hem de pozitron emisyon tomografisi (PET) görüntülemesinde inguinal metastaza dair herhangi bir bulgu olmadığı halde histopatolojik sonuçlara göre inguinal lenf nodlarında metastaz görülen, topukta malign melanom olgusunu sunmaktayız. Bu olgu ile hem klinik muayenede hem de görüntüleme yönteminde inguinal metastaza dair bir bulgu saptanmasa dahi, popliteal ve inguinal bölgelere eş zamanlı olarak lenf metastazı ihtimali olabileceği cerrahların dikkatine sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017