E-ISSN 2528-8644
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Malign Melanomda 13 Yılda 65 Hastadaki Deneyimimiz: Retrospektif Çalışma
(Turk J Plast Surg 2004; 12: 153-157)
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Alanında Türkiye’de ve Diğer Ülkelerde Yapılan Bilimsel Yayınlar
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 67-70)
Türkiye’de Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: Uzman Hekimlerinin İllere Göre Dağılımı
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 1-5)
Medial Kantal Bölge Cilt Defektlerinde Rekonstrüksiyon Alternatifleri
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 96-100)
Estetik Cerrahi Hastalarında Beden İmajı, İşlevsel Olmayan Tutumlar ve Depresyon
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 108-113)
Göz Kapağı Tümörlerinin İnsidansı
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 20-23)
Hidradenit Süpürativalı Hastalara Yaklaşımlarımız ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 11-16)
El Ve Önkoldaki Kompleks Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Paraumbilikal Perforatör Tabanlı Pediküllü Abdominal Flep Uygulamalarımız
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 7-11)
Parsiyel Fasiektomi Uygulanan 56 Dupuytren Kontraktürü Hastasının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 27-30)
Edinsel Aponörotik Blefaropitoz Olgularının Tedavisinde Anterior Yaklaşımlı Levator Tamiri
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 17-23)
Çift Çene Cerrahi Yapılan Sınıf Iıı Maloklüzyonlu Hastalarda Geç Dönem Relaps Oranlarının Değerlendirilmesi
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 1-6)
Yüksek Voltajlı Üst Ekstremite Elektrik Yanıklarında Kasık Flebi İle Onarım
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 11-16)
Karpal Tünel Sendromu: Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Klinik Ve Elektromiyografik Bulguların Karşılaştırılması
(Turk J Plast Surg 2004; 12: 182-185)
Akut Yanıkların Erken Tanjansiyel Eksizyonunda Ciltaltı Epinefrin Kullanımı
(Turk J Plast Surg 2004; 12: 186-190)
Nazal Septum Perforasyonlarının Onarımında Açık Rinoplasti Yaklaşımı
(Turk J Plast Surg 2005; 13: 153-157)
Kompozit Doku Allotransplantasyonunun Evrimi Ve Klinik Uygulamalar
(Turk J Plast Surg 2005; 13: 191-194)
Alternatif Estetik Uygulamalar-1: Mezoterapi
(Turk J Plast Surg 2005; 13: 195-201)
Dev Bazal Hücreli Karsinomlar: 12 Olgunun Analizi
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 73-78)
Ulnar Nöropati: İlginç Bir Neden Ve Lokalizasyon
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 85-87)
Mandibular Aspergilloz : Nadir Bir Osteomyelit Olgusu
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 92-95)
Erken Ve Geç Damak Yarığı Onarımlarının Maksilla Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin Sefalometrik Analiz Yöntemi İle Karşılaştırılması
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 155-164)
Ters Akımlı Bir Önkol Flebi: Posterior İnterosseöz Flep: Anatomi, Cerrahi Teknik Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 165-173)
El Bilek Volar Yüz Yaralanmaları: Cerrahi Deneyimlerimiz
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 109-113)
Yetmiş Dokuz Malign Melanoma Olgusunun Retrospektif Analizi
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 15-19)
Kutanöz Pyojenik Granüloma Gravidarum: 2 Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 20-22)
İntihar Amaçlı Maksillofasyal Ateşli Silah Yaralanmalarında Geç Komplikasyonlar
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 23-27)
Trikoblastom: Nadir Görülen Benıgn Bir Tumör
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 33-35)
Alt Ekstremite Malıgn Melanom Olgularında Nadir Görülen Bir Durum;Popliteal Fossa Metastazı Ve Diseksiyonu;Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 127-129)
Bilimsel Makale Nasıl Hazırlanır ?
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 147-153)
Tek Pediküllü Venöz Flep ve Perivenöz Areolar Doku Üzerinde Cerrahi “Delay” İşleminin Etkileri: Deneysel Çalışma
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 158-162)
Marjolın's Ulcers Whıch Transformed To Squamous Cell Cancer Leadıng To Amputatıon Of The Extremıtıes: Case Reports And Overvıew
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 16-18)
Deri Grefti Alma Eğitimi İçin Pratik Bir Çözüm: Domuz Derisinden Greft Alma Modeli
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 61-64)
Nazo Alveolar Şekillendirme Tedavisi Uygulanan Tek Taraflı Dudak - Damak Yarığı Olgusunun Uzun Dönem Sonucu
(Turk J Plast Surg 2009; 17: 108-114)
Üç Kuşakta Görülen Odontojenik Keratokist
(Turk J Plast Surg 2010; 18: 116-119)
Elektrik Yaralanmalı Olgularımızın Retrospektif Analizi
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 1-4)
Göğüs Küçültme Ameliyatı Boyun Ve Bel Ağrısını Düzeltir Mi: Gerçek Ya Da Kurgu Mu?
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 5-8)
Bitkisel İlaç Kullanımının Cerrahi Açıdan Önemi
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 18-22)
Triangular Fibrokartilaj Kompleks Hasarlanmaları Tanı Ve Tedavisi; Ön Klinik Çalışma
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 64-69)
Geniş Meningomyelosel Defektlerinin Perforatörlü Bilateral Fasyokutan Rotasyon ve İlerletme Flepleri ile Onarımının Klinik Sonuçları
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 113-119)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2144
Köstebek Tabancasının Neden Olduğu Ciddi El Yaralanmaları
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 120-125)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2159
Pediyatrik Olgularda Yanığa Bağlı Baş Boyun Bölgesi Deformitelerinin Kolajen-Elastin Matriks Kullanılarak Tek Aşamalı Cerrahi Tedavisi
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 126-131)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2161
El Yanıklarına Yaklaşım
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 132-136)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2223
Yüksek Enerjili Ateşli Silahlar ile Önkol ve El Yaralanmalarına Ait Deneyim
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 137-141)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2224
Kutanöz Malign Melanomlu 84 Hastaya Ait Klinik Deneyimlerimiz
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 113-116)
Erişkin Yaş Grubunda Saptanan Orta Boyutlu Konjenital Melanositik Nevüslerde Malignite Potansiyeli Ve Tedavi Yaklaşımı
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 117-120)
Eldeki Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Kasık Flebi Deneyimlerimiz
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 22-26)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1913
Burun Cildi Defektlerinin Rekonstrüksiyonuna Algoritmik Yaklaşım: 130 Olgunun Retrospektif Analizi
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 70-75)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1959
Kliniğimize Başvuran Rekonstrüktif ve Estetik Hastaların Sosyokültürel Özellikleri ve Memnuniyet Seviyeleri
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 76-82)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1967
Sivas İl Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Yanık Hastalarının Altı Ay Süresi Boyunca Değerlendirilmesi ve Daha Önce Yapılmış Toplum Temelli Bir Çalışma ile Karşılaştırılması
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 27-31)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1914
Servikal Disk Hernili Hastalarda Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Görülme Sıklığı
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 125-130)
Lumbosakral Alanda Dev Bazal Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 127-132)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1988
Polidaktilide Klinik Değerlendirme ve Tedavi
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 73-77)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2164
Diabetik Sıçanlarda Captopril ve Anjiyotensin II Kombinasyon Tedavisinin Random Patern Deri Fleplerinin Canlılığı Üzerine Etkisi
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 190-196)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.2077
Gebe Cerrahların Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Riskler Ve Korunma Yolları
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 106-109)
Elektrik Yaralanması Sonrası Kan Akışkanlığındaki Değişiklikler Ve Serbest Oksijen Radikallerinin Kan Akışkanlığı Üzerine Etkileri
(Turk J Plast Surg 2007; 15: 40-46)
Yardımcı Sağlık Personelinin Plastik Cerrahi Ameliyatları Hakkındaki Düşünceleri
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 110-112)
Olgu Sunumu
Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası Gelişen Gestasyonel Gigantomasti: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 33-35)
Kronik Morel Lavallee Sendromunun Radyolojik Bulguları: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 45-50)
Burun Tabanı, Kolumella Ve Membranöz Septum Defektinin Tek Seanslı Onarımı: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 94-97)
Frey Sendromu'nda Aselluler Dermis İle Tedavi: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2004; 12: 221-223)
İki Taraflı Doğumsal Nostril Darlığının Onarımında İki Taraflı Helikal Rim Serbest Flebi
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 23-26)
Dudak Sineşisi Ve Polidaktili Çocuk Olgu; Ellıs Van Creveld Sendromu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 27-30)
Subtotal Ampute Bir Ekstremitenin Revaskülarizasyonu Ve Eşzamanlı Fonksiyonel Rekonstrüksiyonu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 31-33)
Gebeliğin Semptomatik Hale Getirdiği Orbital Venöz Malformasyon: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 31-33)
Aynı Arter Kullanımı İle Ardışık Skapular Serbest Flep Ve ‘Toe To Thumb’ Transfer İle Fonksiyonel El Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 41-44)
Alt Ekstremitede İleri Derecede Lokal Rekürrens Ve İntransit Metastazlı Malign Melanom Olgusu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 39-42)
Kutanöz Malign Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 35-37)
Olgu Sunumu: Maküler Amiloidoz Ve Marjolin Ülserinin İlginç Birlikteliği
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 24-26)
Hava Yastığına Bağlı Oluşan Önkol Yanık Olgusu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 30-32)
El Cerrahisi Öncesi Raynaud Hastalığını İki Kez Sorgulayınız
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 33-34)
Kapiller Malformasyondan Kaynaklanan Retiform Hemanjiyo-Endotelyoma: Nadir Bir Olgu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 12-15)
Kompleks Dirsek Defektlerinin Onarımında Konvansiyonel Ve Fonksiyonel Bir Seçenek- Torakolomber İnterpolasyon Flebi
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 32-36)
Sternum Enfeksiyonlarının Tedavisinde Negatif Basınç Yardımlı Yara Bakım Sistemi ve Pektoralis Majör Flebi Kombinasyonu: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 117-120)
Self Mutilasyona Bağlı Yanık: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 121-123)
Ender Görülen Vulvar Multifokal in-situ Skuamöz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 35-38)
Faringokutanöz Fistül Kapatılmasında Prelamine Pektoral Kas Flebi Kullanımı
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 122-126)
Palmar Bölge Kesisine Sekonder Arteriovenöz Fistül: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 127-129)
Rinoplasti Sonrası Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Felci
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 75-77)
Nörofibromatozis Zemininde Gelişen Spontan Fleksör Tendon Rüptürü
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 78-79)
Parotis Tümörünü Taklit Eden Bir Renal Hücreli Karsinom Olgusu
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 79-81)
Nadir Görülen Bir Olgu: Perianal Bazal Hücreli Karsinom
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 82-84)
Elde Romatoid Nodül, El Tümörlerinin Önemli ve Nadir Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 142-146)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.1991
Möbius Sendromlu Anne ve Çocuğu
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 147-149)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1993
Aşı Sonrası Kolda Pilomatrikoma: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 150-153)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2095
Hipermastinin Eşlik Ettiği Bilateral Elastofibroma Dorsi Olgusu: Olası Bir İlişkinin Sorgulanması
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 154-158)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2131
Möbius Sendromlu Anne ve Çocuğu
(Turk J Plast Surg ; 22: -)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1993
Bazal Hücreli Karsinomun Ender Yerleşim Alanları: Alt Dudak ve Popliteal Alan
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 83-86)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1927
Sadece Arter Anastomozu İle Yapılan Başparmak Distal Uç Replantasyonu Olgusunda Kemik Tespitine Bağlı Uç Nekrozu
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 131-134)
Palmar Bölgede Tendon Kılıfının Pleomorfik Fibroması
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 32-34)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1803
İyatrojenik Yanıklar
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 35-38)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1822
Travmatik Saçlı Deri Yarası İle Kerion Celsi Birlikteliği: Nadir Bir Olgu
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 138-140)
İntralezyoner Kortikosteroid Tedavisi Sonrası Gelişen Lineer Kutanöz Atrofi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 90-93)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1944
Kulakta Skuamöz Hücreli Karsinomu Taklit Eden Kitle: Winer Nodüler Kalsinozis
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 94-96)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.2061
Ortognatik Cerrahi Yapılan Hastalarda Fonksiyonel Hava Yolu Girişimlerinin Önemi
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 97-102)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2068
Genç Yaşlarda Bazal Hücreli Kanser
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 42-44)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.1983
İki Farklı Türdeki Meme Protezinin Uzun Süreli Olarak Aynı Hastada Uygulanmasina Ait Nadir Bir Olgu
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 148-150)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1955
Ender Görülen Ailesel Polidaktiliye Ülkemizden Bir Örnek
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 94-96)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1945
Binder Sendromlu Bir Olguda Kolumellar Yüksekliğin Kostal Kıkırdak Grefti Modifikasyonuyla Ayarlanması
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 46-48)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.1926
Malign Melanomanın Eş Zamanlı Olarak İnguinal ve Popliteal Lenf Nodu Metastazı: Nadir Görülen Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 103-106)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2072
Derleme
Yağ Doku Kökenli Kök Hücreler ve Plastik Cerrahide Uygulama Alanları
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 1-10)
Sinsi Bir Problem: Submüköz Damak Yarığı ve İlişkili Konuşma Bozukluğunun Tedavisi
(Turk J Plast Surg 2016; 24: 108-112)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2016.2089
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017