E-ISSN 2528-8644
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Ciddi Hipospadias Komplikasyonlarının Düzeltilmesi İçin Yeni Öneriler
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 94-101)
Tırnak Yatağı Yaralanmalı Hastaların Değerlendirilmesi: Tırnağın Yerine Adaptasyonu Morbiditeyi Arttırır Mı?
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 64-67)
Redüksiyon Mammoplasti Komplikasyonlarının Vücut Kitle İndeksi Ve Eşlik Eden Komorbiditeler İle İlişkisi: 154 Hastanın Geriye Dönük Analizi
(Turk J Plast Surg 2013; 21: 20-23)
Bası Yaralarında Enfeksiyon Ajanını Belirlemede Doku Kültürünün Kullanımı
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 24-30)
Alternatif Estetik Uygulamalar-1: Mezoterapi
(Turk J Plast Surg 2005; 13: 195-201)
Sakral Bası Yaralarının Rekonstrüksiyonunda Algoritmik Yaklaşım
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 6-12)
Sakral Bası Yaralarında Flep Seçiminin Erken Komplikasyonlarla İlişkisi
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 54-59)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2088
Doku Ekspansiyonu: Komplikasyon ve Risk Faktörlerinin Karşılaştırmalı Analizi
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 7-11)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2086
Olgu Sunumu
Çocuk Bezi Basısına Bağlı Gluteal Nekroz: Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 39-42)
El Cerrahisi Öncesi Raynaud Hastalığını İki Kez Sorgulayınız
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 33-34)
Editöre Mektup
Septolasti Ameliyatı Sonrası İyatrojenik Damak Perforasyonu
(Turk J Plast Surg 2015; 23: 88-89)
Vertikal Meme Küçültme Sonrası Gelişen İstenmeyen Bir Sonuç Ve Düzeltilmesi
(Turk J Plast Surg 2011; 19: 155-156)
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 08.06.2017