E-ISSN 2528-8644
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Yetmiş Dokuz Malign Melanoma Olgusunun Retrospektif Analizi
(Turk J Plast Surg 2008; 16: 15-19)
Olgu Sunumu
Alt Ekstremitede İleri Derecede Lokal Rekürrens Ve İntransit Metastazlı Malign Melanom Olgusu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 39-42)
Malign Melanomanın Eş Zamanlı Olarak İnguinal ve Popliteal Lenf Nodu Metastazı: Nadir Görülen Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 103-106)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2072
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 08.06.2017