E-ISSN 2528-8644
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Trombositten Zengin Plazma ile Kombine Edilmiş Yağ Doku Kökenli Stromal Vasküler Fraksiyonun Silikon İmplantlar Çevresinde Radyasyonun İndüklediği Kapsül Kontraktürü Üzerine Etkileri
(Turk J Plast Surg 2014; 22: 6-12)
Malign Melanomanın Eş Zamanlı Olarak İnguinal ve Popliteal Lenf Nodu Metastazı: Nadir Görülen Olgu Sunumu
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 103-106)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2072
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 08.06.2017