E-ISSN 2528-8644
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Kısmi Kalınlıklı Deri Grefti Donör Alanının İyileşmesinde Şeffaf Örtü ve Rifamisinli Tüllegrassın Karşılaştırılması
(Turk J Plast Surg 2000; 8: -)
Alt Ekstremitede İleri Derecede Lokal Rekürrens Ve İntransit Metastazlı Malign Melanom Olgusu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 39-42)
Elde Romatoid Nodül, El Tümörlerinin Önemli ve Nadir Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 142-146)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.1991
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017