E-ISSN 2528-8644
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Alt Ekstremitede İleri Derecede Lokal Rekürrens Ve İntransit Metastazlı Malign Melanom Olgusu
(Turk J Plast Surg 2012; 20: 39-42)
El Yanıklarına Yaklaşım
(Turk J Plast Surg 2017; 25: 132-136)
DOI: 10.5152/TurkJPlastSurg.2017.2223
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Turk J Plast Surg | Son Güncelleme: 19.09.2017